Mad og lugtetab [Danish]

Lugtetab har mange konsekvenser i dagligdagen og for livskvaliteten. I flere forskningsstudier om de negative konsekvenser af lugtetab, er mangel på nydelse af mad samt manglende lyst til at indgå I sociale sammenhænge hvor mad er omdrejningspunktet nogle af de punkter, som har størst negativ indvirkning i dagligdagen hos patienter med lugtetab.

I et nyt studie støttet af VELUX fonden, afholder vi kokkeskoler for patienter med nedsat eller manglende lugtesans. Kokkeskolerne afholdes på 5 ugentlige hverdagsaftener i Midtjylland lidt udenfor Aarhus (8541 Skødstrup). Inden kokkeskolen testes lugte- og smagssansen for bedre at kunne justere opskrifterne og kurset. Såfremt du har et lugtetab og har interesse i at deltage på et hold, så klik på nedenstående link eller QR-kode:

https://redcap.link/kokkeskole_interesse

GODE RÅD TIL MADLAVNING MED LUGTETAB

Vores kokke i projektet, Christian Bøjlund og Rasmus Bredahl, har samlet en række gode råd i nedenstående videoer, som kan forbedre smagsoplevelsen af mad.

Mad med lugtetab – Introduktion

(YouTube link)

Mad med lugtetab – Introduktion

Mad med lugtetab – Smagskit

(YouTube link)

Mad med lugtetab – Smagekit

Mad med lugtetab – Tekstur

(YouTube link)

Mad med lugtetab – Tekstur

Mad med lugtetab – Taktilitet

(YouTube link)

Mad med lugtetab – Taktilitet

Mad med lugtetab – Temperatur

(YouTube link)

Mad med lugtetab – Temperatur

Mad med lugtetab – Trigeminal smerte

(YouTube link)

Mad med lugtetab – Trigeminal Smerte

Projektet er ledet af lektor Alexander Fjældstad.