Mad og lugtetab [Danish]

Lugtetab har mange konsekvenser i dagligdagen og for livskvaliteten. I flere forskningsstudier om de negative konsekvenser af lugtetab, er mangel på nydelse af mad samt manglende lyst til at indgå I sociale sammenhænge hvor mad er omdrejningspunktet nogle af de punkter, som har størst negativ indvirkning i dagligdagen hos patienter med lugtetab.

I et nyt studie støttet af VELUX fonden, vil vi undersøge hvordan lugtetab påvirker nydelse af mad, spisevaner og madlavningsvaner. Denne viden bruges af projektets forskere og kokke til at forsøge at forbedre smagsoplevelsen af maden samt give patienter med lugtetab nye redskaber til at lave velsmagende mad.

Aktuelt søger vi din hjælp til at forstå hvordan du spiser, sanser maden og laver mad – uanset om du har normal, nedsat eller manglende lugtesans. Resultaterne skal bruges til at lave bedre opskrifter til personer med lugtetab, så vi håber du vil bruge 10 minutter på at udfylde nedenstående spørgeskema:

Har du NORMAL LUGTESANS, klik her: https://redcap.link/normal-lugtesans-mad

Har du et LUGTETAB, klik her: https://redcap.link/lugtetab-mad

Del meget gerne ovenstående links til folk du kender, hvad enten de har normal, nedsat eller manglende lugtesans.

GODE RÅD TIL MADLAVNING MED LUGTETAB

Vores kokke i projektet, Christian Bøjlund og Rasmus Bredahl, har samlet en række gode råd i nedenstående videoer, som kan forbedre smagsoplevelsen af mad.

Mad med lugtetab – Introduktion

(YouTube link)

Mad med lugtetab – Introduktion

Mad med lugtetab – Smagskit

(YouTube link)

Mad med lugtetab – Smagekit

Mad med lugtetab – Tekstur

(YouTube link)

Mad med lugtetab – Tekstur

Mad med lugtetab – Taktilitet

(YouTube link)

Mad med lugtetab – Taktilitet

Mad med lugtetab – Temperatur

(YouTube link)

Mad med lugtetab – Temperatur

Mad med lugtetab – Trigeminal smerte

(YouTube link)

Mad med lugtetab – Trigeminal Smerte

Projektet er ledet af lektor Alexander Fjældstad.